Alumni of VESD.Undergraduate Students

Postgraduate Students

Ayushparth Sharma

Lakshita Sharma

Saurabh Jain

Banwari Lal Sharma

Shruti Singh

Surbhi Chhabra

Srishti Gupta

Shobit Agarwal

Rahul Vyas

P. Venkatrajashekhar

Preksha Paliwal

Payal Garg

Parag Saxena

Ragini Khandelwal

Akanksha Kumawat

Surabhi Jain

Tanmay Chaturvedi

Yogendra Gupta

Deepak Keswani